Câu hỏi 216: Chuồng lượn có nhất thiết phải đổ bê tông hay không? Lợp tole cách nhiệt được không?

Trả lời:

–    Chuồng lượn không nhất thiết phải đổ bê tông nhưng nên lớp tole cách nhiệt. Khi lớp tole cách âm cách nhiệt rồi vẫn nên đóng thêm laphong xốp 10cm đề hạn chế tối đa về độ ồn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *