Câu hỏi 215: Sàn giả dùng lưới B40 có đảm bảo hay không?

Trả lời:

–    Không khuyến khích làm sàn giả trong nhà nuôi chim Yến. Kill dùng lưới B40 thay cho khung thép, giá thành không giảm so với sàn đúc thật bê tông cốt thép bao nhiêu mà tuổi thọ thì kém hơn nhiều.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *