Câu hỏi 211: Ngăn phòng dạng dích dắc có được hay không?

Trả lời:

–    Ngăn phòng dích dắc đương nhiên được nhưng khuyến cáo những nhà dài trên 20m không nên ngăn phòng dích dắc toàn bộ diện tích mà chỉ cần dích dắc 1-2 nhịp rồi thiết kế phòng 1 bên

Hình: Ngăn phòng kiểu Zig-zag

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *