Câu hỏi 208: Khu vực thành thị bố trí lỗ thông gió như thế nào là phù hợp?

Trả lời:

–   Khu vực thành thị nhà liền kề hầu như 2 bên vách không thể bố trí thông gió được thì nên tăng cường hai đầu nhà nhiều hơn. Làm thêm giếng trời khoảng 1m2 ở cuối nhà và kết hợp mỗi nhịp cột một lỗ thông sàn đi thẳng lên sân thưọng, lắp quả cầu Inox hoạt động 24/24.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *