Câu hỏi 207: Vùng gần biển nên bố trí lỗ thông gió như thế nào?

Trả lời:

–   Tường hướng Đông Bắc nên giảm lỗ thông gió so với bình thường khoảng 20%, 2 dãy trên dưới. Chủ động tùy vào mùa giông bão, mùa gió mùa Đông Bắc bịt thông gió lại để không bị mưa tạt, gió lùa vào.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *