Câu hỏi 205: Khoảng không giữa trần laphong và mái nhà có nên đặt lỗ thông hơi hay không?

Trả lời:

–   Nên đặt thông gió giữa trần laphong và mái nhà để hơi nóng trong khoảng không này thoát ra và cũng lắp lưới ngăn thiên địch xâm nhập vào từ lỗ thông gió này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *