Câu hỏi 204: Co chắn sáng lỗ thông gió trong phòng nuôi và lối hành lang có độ dài khác nhau hay không?

Trả lời:

–   Tùy vào chủ ý thiết kế mà bố trí độ dài ống chắn sáng cho phù hợp. Nên thiết kế độ dài như nhau để dễ chủ động cho việc hiệu chỉnh theo từng mùa. Những ống cuối lối hành lang và mỗi phòng nên có 1 ống ngắn đế có ánh sáng mờ nhẹ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *