Câu hỏi 201: Có nên sử dụng các loại nắp đậy ống thông gió bằng nhựa?

Trả lời:

–   Không nên dùng nắp đậy thông gió bằng nhựa vì tuổi thọ kém, thông gió yếu, một số loại gián, thằn lằn vẫn vào được.

Hình: Nắp ống thông gió bằng nhựa (ảnh internet)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *