Câu hỏi 198: Nắp lưới inox đậy ống thông gió nên lắp mặt ngoài hay lắp mặt trong?

Trả lời

–   Nên lắp nắp lưới Inox thông gió mặt ngoài để chim lạ không trú ngụ và không tha rác làm tổ bít lỗ thông gió, nhất là chim se sẻ.

Hình: Nắp bít lỗ thông hơi bằng lưới inox 304

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *