Câu hỏi 197: Hướng tường Đông Bắc thường bị gió lạnh lùa vào mùa Đông, vậy cách nào để nhà yến không bị ảnh hưởng?

Trả lời:

–    Mùa Đông nên chủ động bịt bớt lỗ thông gió tránh bớt gió lạnh xâm nhập làm ảnh hưởng tới nhà yến. Bịt lỗ thông gió bằng bịch nilon trắng trong nhằm mục đích giảm sự ảnh hưởng của gió với nhà yến nhưng vẫn đảm bảo đủ ánh sáng trong nhà.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *