Câu hỏi 196: Khi thiết kế có nên thiết kế lỗ thông gió nhiều sau đó bịt dần để hiệu chỉnh hay không?

Trả lời:

–    Nên thiết kế tối đa 1 mét 1 lỗ thông gió và thòi gian đầu mở máy nên bịt lỗ thông gió còn lại chỉ 10-20%, đến giai đoạn về sau lượng chim tăng dần thì mở lỗ thông hơi tăng theo để trao đổi không khí cho môi trường thông thoáng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *