Câu hỏi 190: Đóng gỗ hẹp 360mm X 1.200mm từ đầu có ảnh hưởng tới sự thành công của nhà yến hay không?

Trả lời:

–   Gỗ đóng hẹp dưới 500 mm thời gian đầu khi quần đàn chim còn đang ít, chim non vào tham quan nhà nuôi yến sẽ khó tiếp cận được thanh giá tồ khiến nhà chim chậm phát triển đàn. Đối với chim mới trưởng thành, với quy cách đóng gỗ này cũng sẽ bị ảnh hưởng; chúng đánh nhau hay tranh giành “bạn tình” sẽ dễ va vào thanh giá tổ. Vì vậy, ban đầu nên đóng thanh giá tổ thưa hơn, sau khi quần đàn phát triển thì chèn thêm thanh giá tổ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *