Câu hỏi 189: Cửa miệng hang lệch bên phải thì lỗ thông tầng cũng nằm lệch bên phải có đúng không?

Trả lời:

–    Lỗ thông tầng không nhất thiết lệch bên trái hay phải theo cửa miệng hang vì lỗ thông tầng thông thường lem hơn cửa miệng hang, tuy nhiên phải đảm bảo thiết kể đường bay thuận lợi nhất. Khi lắp loa dẫn phải định vị được hưcmg loa thẳng một đường từ cửa miệng hang xuống lỗ thông tầng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *