Câu hỏi 188: cấu trúc bên trong nhà yến khu vực có nhiệt độ trung bình dưới 26°c cần đảm bảo các yêu cầu như thế nào?

Trả lời:

–   Nhà yến ở khu vực có nhiệt độ trung bình dưới 26°c có thể thiết kế khoảng cách sàn từ 2,8 – 3,2m; phòng nên nhỏ hơn những vùng có khí hậu nóng. Vật liệu xây tường nên là vật liệu cố định và không hở chân. Các lỗ thông gió thiết kế thuận tiện cho việc bịt lại vào mùa lạnh. Tùy theo diện tích nhà mà bố trí ngăn phòng cho phù hợp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *