Câu hỏi 187: cấu trúc bên trong nhà yến khu vực có nhiệt độ trung bình trên 27°c cần đảm bảo các yêu cầu như thế nào?

Trả lời:

–   Nhà yến trong khu vực có nhiệt độ trung bình trên 27°c thì khoảng cách giữa các sàn tối thiếu là 3,2 m. Việc ngăn phòng phải đảm bảo độ thông thoáng, tăng cường lỗ thông gió chuồng cu và phòng lượn tầng trên cùng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *