Câu hỏi 186: Ngăn phòng như thế nào để hạn chế được lọt sáng nhưng đảm bảo được độ thông thoáng cho nhà yến?

Trả lời:

–   Tùy vào kích thước bề rộng của nhà yến mà ngăn phòng cho phù hợp. Có thể ngăn vách phòng hở chân từ 50-80cm, hoặc ngăn phòng có lối hàng lang khoảng 2 m.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *