Câu hỏi 185: Nhà nuôi chim yến xây tường 10cm có ốp tole xung quanh, làm sao đế chống ồn khi mưa?

Trả lời:

–  Đối với nhà yến tường 10cm, khi ốp tole chống nóng xung quanh phía ngoài nên lưu ý độ dày của tole và sử dụng hệ thông khung thép cố định để giảm độ ồn khi trời mưa, hoặc dùng tole PU để giảm ồn khi trời mưa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *