Câu hỏi 179: Lắp thanh giá tổ nghiêng theo mái có những nhược điểm gì?

Trả lời:

–    Thanh tổ nghiêng theo mái nhà khi thế nhà bắt buộc phải theo là nhà cải tạo của tầng áp mái, một mặt của thanh giá tổ chim yến khó tiếp cận, và khi áp sát mái thì nhiệt độ và độ ẩm khó kiểm soát tăng đàn chậm hoặc tổ dễ rớt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *