Câu hỏi 178: Kiểu đóng thanh giá tổ bậc thang tăng diện tích làm tô có thực sự phù hợp với nhà yến mới hoạt động hay không?

Trả lời:

–   Thanh tố đóng kiểu bậc thang đòi hỏi kỹ thuật đóng tay nghề cao và có nhiều kinh nghiêm. Không khuyến khích đóng kiểu bậc thang đôi vói nhà mới. Nếu được thì những nhà rộng chỉ nên đóng thí điểm một vài phòng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *