Câu hỏi 176: Có cần bố trí phòng VIP cho chim hay không? Phòng VIP có đặc điếm như thế nào?

Trả lời:

–   Mỗi sàn nên bố trí 1 phòng VIP. Phòng VIP là phòng an toàn và mô phỏng giống như nhà yến thành công. Đặc điểm gồm: Âm thanh sống động và đặc biệt, vị trí cuối đường bay, tối nhất, ẩm và nhiệt tốt nhất. Mỗi kỹ thuật khác nhau thì thiết kế phòng VIP khác nhau.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *