Câu hỏi 175: Lỗ thông tầng có kích thước tối thiểu bao nhiêu là hợp lý?

Trả lời:

–   Tùy theo số lượng tầng nuôi và diện tích phòng lượn mà bố trí lỗ thông tầng và hệ thức loa dẫn thông tầng cho phù hợp, nên tham thảo ý kiến của kỹ thuật tư vấn xây dựng nhà nuôi chim yến.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *