Câu hỏi 174: Khi bố trí cửa miệng hang cần cách tường và cách trần tối thiểu bao nhiêu?

Trả lời:

–   Cách tường tối thiểu 0,7m và cách trần 0,7m-1m. Tùy vào diện tích phòng lượn mà gia giảm cho phù họp, không nên làm phòng lượng quá bé trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *