Câu hỏi 173: Việc thiết kế độ nghiêng của mái nhà nuôi chim yến có phụ thuộc vào khí hậu của vùng đó hay không?

Trả lời:

–   Thiết kế mái nghiêng nhằm mục đích thoát nước cho
nhà yến khi trời mưa, tùy phụ thuộc vào khí hậu của vùng mà có thiết kế cho phù họp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *