Câu hỏi 170: Một nhà yến sau 12 tháng thành công dựa trên những tiêu chí đánh giá nào?

Trả lời:

–   Tiêu chí đánh giá thành công còn phụ thuộc vào vùng chim, sự cạnh tranh. Theo số liệu ước chừng thì sau 1 năm hoạt động đạt trên 80 chim, 20 – 40 tổ trở lên là thành công bước đầu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *