Câu hỏi 169: Hiện nay giá yến và tỉ lệ thành công có nhiều biến động, chu kỳ thu hồi vốn nhà nuôi chim yến khoảng 7 năm có còn phù hợp?

Trả lời:

–   Nghề nuôi chim yến là một lĩnh vực đầu tư mang tính lâu dài. Thời gian 7 năm hay nhiều hơn thì chủ đầu tư nên cân nhắc tình trạng kinh tế của mình trước khi đầu tư. Nghề nuôi chim yến không nên nóng vội và cần tính toán kỹ lưỡng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *