Câu hỏi 165: Nhà yến có cần phải đạt chiều cao 16m như một số thông tin kỹ thuật Malaysia nói hay không?

Trả lời:

–   Chiều cao của nhà yến tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: chi phí đầu tư, vị trí xây nhà yến, khí hậu,… Mau thiết kế phổ biến là 1 trệt 2 tầng, mỗi tầng 3m thêm chuồng cu 3m nữa, tổng cộng độ cao nhà yến khoảng 12m. Nếu mỗi sàn xây cao thêm lm thì không ảnh hưởng nhưng sẽ tốn thêm chi phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *