Câu hỏi 163: Nhà yến xây gạch block 20 không ốp xốp có đưọc hay không?

Trả lời:

–   Được tùy theo biên độ nhiệt từng vùng, nếu vùng có nhiệt độ cao cần thông gió thoát nhiệt giữa gạch và cần tô 2 mặt để chống thấm và hạn chế mùi phụ gia của gạch block. Tốt nhất nên có biện pháp chống nóng, chống thấm tránh tình trạng chỉnh sửa nhiều lần.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *