Câu hỏi 162: Chu kỳ đầu tư, thu hồi vốn của nhà nuôi yến 200m2 là bao nhiêu năm?

Trả lời:

Theo thực tế, đối với nhà tăng trưởng chim đều thì khoảng 5-7 năm. Tùy theo mức độ đầu tư và mức độ thành công của nhà yến mà thời gian thu hồi vốn có thể ngắn hơn hoặc kéo dài hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *