Câu hỏi 160: Sàn bị thấm từ tầng trên xuống tầng dưới có ảnh hưởng gì không?

Trả lời:

–   Nếu sàn nhà yến bị thấm từ tầng trên xuống tầng dưới thì chim yến không làm tổ chỗ bị thấm, nếu thấm xuống chỗ có tổ thì chim sẽ bỏ đi. Sàn bị thấm nhiều và kéo dài sẽ sinh ra nấm mốc là điều khó tránh khỏi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *