Câu hỏi 157: Phòng kỹ thuật làm trong khu vực phòng lượn có được hay không?

Trả lời:

–   Được nếu phòng lượng đủ rộng. Ngược lại, khuyến cáo không, nên làm phòng kỹ thuật tại khu vực thông tầng vì sẽ rất vướng và cản trở về lâu dài. Tốt nhất nên xây riêng bên ngoài khoảng 10m2.

Hình: Thiết kế phòng kỹ thuật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *