Câu hỏi 155: Cửa thông phòng cần thiết kế như thế nào?

Trả lời:

–   Cửa thông phòng cũng là một dạng đường bay độc lập. Tùy nhà lọt sáng như thế nào mà thiết kế cửa thông phòng lớn hay nhỏ. Mỗi phòng chỉ nên thiết kế một cửa thông với lối hành lang. Cửa phòng nuôi có thể kết hợp luôn cửa cho người đi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *