Câu hỏi 154: Khi thiết kế thông tầng, phòng nuôi yến cần phải đảm bảo những yếu tố như thế nào để kiểm soát được đường bay của chim?

Trả lời:

–   Cần tạo đường bay độc lập, đảm bảo được vòng lượn tối thiểu, không nên ngăn tường, vách làm phức tạp đưòng bay của chim.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *