Câu hỏi 150: Kích thước gạch ống dài 20cm, khi xây tường 2 lớp, có cần câu 2 lớp tường lại với nhau không, và câu như thế nào?

Trả lời:

–  Nên câu lại bằng cách xoay ngang viên gạch hoặc dùng sắt bẻ chữ u để câu liên kết 2 vách tường. Nên tham khảo thêm và đề suất với thầu xây dựng được theo tiêu chuẩn cũng như vật liệu xây nhà cho con người ở. Hoặc có thế dùng các loại vật liệu nhẹ để xây dựng nhà nuôi chim yến.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *