Câu hỏi 141: Xin cho biết: vách tường nhà yến khoảng 12m2 thì cần bao nhiêu lỗ thông gió là chuẩn (2 bên). Xây dựng nhà yến ở Kiên Giang và lỗ thông tầng thì nên đi thẳng các sàn hay lệch tầng là tốt nhất?

Trả lời:

–   Đối với khu vực Kiên Giang nói riêng, thông tầng thẳng hay chéo tùy kỹ thuật mà áp dụng. Vách tường 12m2 cần 6 lỗ thông gió mỗi bên và chúng ta điều khiến gió tùy theo mùa và từng giai đoạn mà bít bớt lỗ thông gió hay mở ra.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *