Câu hỏi 138: Có nên tăng sàn cho nhà yến đã nhiều tổ, chiều cao sàn tối thiếu? (chia đôi sàn hiện hữu)

Trả lời:

–   Hiện nay có nhiều chủ nhà đã làm và cũng đã thành công nhưng vấn đề đặt ra là nhà yến bị bí bách, phân chim nhiều, độ thông thoáng mất dần dẫn đến tổ xấu. Vậy nên bạn cần tham khảo thêm thông tin trước khi quyết định ngăn đôi sàn. Ngoài ra, nhà chim nhiều tổ nhưng không đồng nghĩa với nhà full (đầy) chim, mà nhà full chim thì sản lượng rất lớn, khi đạt sản lượng thì không nên chia sàn để nhà yến phát triển ổn định bền vững.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *