Câu hỏi 132: Giải pháp thông gió trong nhà yến liền kề như thế nào là hiệu quả?

Trả lời:

–   Có thế mở thông gió phía trước và phía sau nhà, nếu không đủ thì gắn thêm quạt hút. Ngoài ra, thiết kế cột giếng trời cũng là giải pháp rất hiệu quả để không khí luân chuyến 24/24.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *