Câu hỏi 131: Nêu các giải pháp về mặt bằng trong nhà yến?

Trả lời:

Mặt bằng các tầng trong nhà nuôi chim yến có các cách như sau:

  • Thông tầng xéo phòng lượn (thông tầng) nằm xéo nhau theo từng tầng.
  • Thông tầng thắng phòng lượn thẳng từ trên xuống dưới mỗi tầng có vách ngăn và 1 cửa vào từng tầng.
  • Vách ngăn hình dích dac (Zigzag).
  • Vách ngăn đường luông (như dãy nhà trọ).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *