Câu hỏi 130: Thông gió trực tiếp là thông gió như thế nào?

Trả lời:

–   Thông gió trực tiếp là cách lấy không khí trực tiếp dẫn thẳng từ ngoài vô trong nhà. Ưu điểm của cách thông gió trực tiếp là lấy được không khí mát mẻ và nhiều oxy từ ngoài môi trường vào trong nhà. Cách này đang được đánh giá là hiệu quả nhất. Nhược điểm là khi lấy thông gió trực tiếp dễ khiến gió xộc thắng vào trong nhà quá mạnh khi mùa mưa bão, để giảm gió xộc vào nhà yến thì dùng bịch nilon trắng trong bịt 50-70% nhằm đảm bảo ánh sáng và gió vẫn đủ cung cấp cho nhà yến.

Hình: Thông gió trực tiếp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *