Câu hỏi 129: Thông gió chéo là thông gió như thế nào? Ưu nhược điểm của loại thông gió này?

Trả lời:

–   Thông gió chéo là không khí qua lớp tường thứ nhất vô Idle hở giữa 2 lớp tường, sau đó không khí mới vô trong nhà. Thông gió kiểu này giúp nhà yến dễ “ngụy trang” vì nhìn bên ngoài sẽ thấy giống như nhà ở và không khí vào nhà sẽ dịu hơn. Nhược điểm là khi trời nóng thì không khí giữa 2 bức tường cũng sẽ bị nóng lên dẫn đến không khí nóng xộc vô nhà yến. Vì the thông gió chéo cần thêm dãy lỗ thông hơi nóng giữa hai lóp tường ra ngoài. Và thông gió chéo sẽ bị động về hệ thống lấy ánh sáng vào trong nhà yến cho các phòng.

Hình: Thông gió chéo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *