Câu hỏi 127: Đối với những vùng nhiệt độ cao, khi thiết kế nhà nuôi chim yến cân lưu ý những điểm gì?

Trả lời:

–  Đối với những vùng có nhiệt độ cao, khi thiết kế cần lưu ýkhoảng cách giữa các tầng phải cao hon các khu vực khác, trên 3,2m trở lên (từ 3,2 đến 4m đối với vùng nhiệt độ và độ ẩm cao), cần chống nóng mái và tường xung quanh kỹ lưỡng. Có thể bố trí tăng thêm số lỗ đối lưu không khí nhưng giảm tiết diện xuống để giảm biên độ giao động nhiệt giữa các thời điểm với nhau.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *