Câu hỏi 126: Thông tầng thẳng hay thông tầng xéo tốt hơn?

Trả lời:

–   Hiện nay, khi các thông số về vòng bay, vòng lượn đã được nhìn nhận một cách rõ ràng hơn, việc thiết kế thông tầng thắng hay thông tầng xéo vẫn có những ưu nhược điểm, nhưng chung quy vẫn phải đảm bảo được vòng lượn, góc chim xuống khoảng 45° . Việc thiết kế thông tầng xéo cần phải tính toán kỹ độ đối lưu không khí giữa các tầng,
việc thu tổ ở khu vực thông tầng sẽ khó khăn hơn và không an toàn, nên thông tâng thắng đứng được nhiều người lựa chọn hơn.

Hình 30: Thông tầng thắng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *