Câu hỏi 125: Thông gió như thế nào để đạt hiệu quả? Thông gió ống Φ114 trực tiếp, bị gió lùa làm chim tăng đàn chậm, xử lý như thế nào?

Trả lời:

–   Thông gió để đạt được hiệu quả cần tính toán được lượng không khí luân chuyến bên trong nhà yến, tính được hướng gió lùa vào nhà yến theo mùa, số lượng và tiết diện lỗ thông gió cần tính toán tương quan đến việc giữ ẩm độ, nhiệt độ nhưng vẫn đảm bảo được độ thông thoáng bên trong nhà yến. Đối với nhà yến sử dụng ông thông gió Φ114 có thể giảm ảnh hưỏng của gió lùa bằng cách giảm tiết diện và đặt co ống nối sâu hơn hoặc có thế bít bót ống ở hướng có gió lùa. Dùng bọc nilon trắng bít lại đế giảm gió, nhưng đảm bảo ánh sáng trong nhà yến.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *