Câu hỏi 124: Tại sao nhà lâu năm lại gỡ vách ngăn phòng ra?

Trả lời:

–  Việc ngăn phòng ban đầu khi chim mới vào nhà sẽ tạo cảm giác an toàn hơn khi không ngăn phòng. Việc ngăn phòng cũng làm cho chim khó tìm đường ra và ở lại, tuy nhiên không nên bố trí ngăn phòng quá phức tạp, chim khó kiếm đường ra dẫn đên chim hoảng sợ. Sau khi nhà đã hoạt động nhiều năm, lượng chim nhiều, không khí trở nên ngột ngạt, thiếu độ thông thoáng dẫn đến tăng đàn chậm, chất lượng tố giảm, khi đó cần tính đến phương án gỡ vách ngăn phòng ra.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *