Câu hỏi 123: Thiết kế chuồng lượn và cửa miệng hang sao cho hợp lý?

Trả lời

–   Chuồng lượn cần tính toán cho phù hợp theo cách thiết kế đường bay của chim xuống các tầng và vào các phòng nuôi. Đối với nhà nhiều tầng, khi vào chuồng lượn chim phải lượn nhiều vòng mới vào được các phòng làm tổ, diện tích chuồng lượn tối thiểu 4 X 4m. Lỗ miệng hang có nhiều cách bố trí, lệch một bên hoặc ở giữa chuông lưọn tùy theo cách thiết kế đường bay của ngôi nhà. Lỗ miệng hang cần thiết kế sao cho chim bay ra, vào thoải mái nhất, nhưng vẫn giảm được ánh sáng lọt vào nhà yến, giảm được các loại thiên địch tấn công. Tùy vào đường bay và địa thế nhà yến mà có thể thiết kế từ 1 đến 2 lỗ miệng hang, tránh thiết kế quá nhiều lỗ miệng hang dễ xảy ra hiện tượng chim vào lỗ này và bay ra lỗ kia.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *