Câu hỏi 122: Để lấy đối lưu không khí trong nhà yến, nên đặt ống cách sàn và cách ván làm tố bao nhiêu và khoảng cách giữa hai ống cùng một hàng là bao nhiêu?

Trả lời:

+ Ống đối lưu gió hàng dưới (từ sàn lên) đặt trên tường cách sàn khoảng lm có đặt co với ống giảm sáng xuống từ 30-50cm để giảm sáng; ống cách ống khoảng 1 m.

+ Ống đối lưu gió hàng trên đặt trên tường cách thanh giá tổ khoảng 60-80cm tương ứng đặt co xuống giảm sáng từ 30-50cm; ống cách ống khoảng 1 m.

Tùy vào khu vực và giai đoạn phát triển có thể chỉnh không khí đối lưu bằng cách bịt bót ống hoặc đặt co ống dài ngắn cho phù hợp.

Hình : Cách đặt ống thông gió ỉấy đối lưu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *