Câu hỏi 121: Nên đặt miệng hang sát tường hay đặt miệng hang giữa chuồng cu. Tại sao?

Trả lời:

–   Không nên đặt cửa miệng hang sát tường, nên đặt từ vách tường ra từ lm trở lên đế chim yến vào “ngọt” và giảm hiện tượng “đá miệng hang”, tức là bay đen miệng hang vội vàng bay ngược trở ra do sát tường quá.

Hình: Cách thiết kế miệng hang nhà nuôi yến

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *