Câu hỏi 119: Tại sao có những nhà đặt 1 cửa miệng hang, có nhà thì 2 cửa miệng hang?

Trả lời:

–   Xuất phát từ tập tính của rất nhiều các loài động vật như: chuột, rắn,… khi làm hang thường có “hang ngách”, khi gặp nguy hiểm để còn đường thoát, con người nhà ở cũng có cửa hậu vậy. Ngoài ra, chủ đích của việc thiết kế nhà yến có 2 cửa miệng hang cũng là để chim yến có thêm sự lựa chọn; quan sát xem cửa nào thuận cho chim yến ra vào sẽ đê lại, còn cửa kia không thuận thì bít lại, lúc này nhà yến sẽ còn 1 cửa. Tuy nhiên có nhiều nhà yến cả 2 cửa chim yến đêu ra vào tốt cũng nên để lại cả 2 cửa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *