Câu hỏi 118: Cách xác định đường bay của chim đế mở miệng hang là như thế nào?

Trả lời:

–   Xác định đường bay của chim bằng quan sát đế xác định hướng mở cửa miệng hang hiện nay được thực hiện theo kinh nghiệm và suy luận của từng kỹ thuật, dựa trên một số tiêu chí như sau: hướng chim đi ăn về, hướng mặt trời mọc, hướng mặt trời lặn, hướng gió, hướng không bị che khuất theo từng vị trí ngôi nhà.

Hình: Nhà yến có 2 cửa miệng hang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *