Câu hỏi 116: Tấm lót sàn 3D có đảm bảo được điều kiện ẩm của nhà nuôi chim yến hay không?

Trả lời:

–  Tấm 3D khó đảm bảo với điều kiện ẩm trong nhà yến kéo từ năm này sang năm khác, cần phải lót tấm chống thấm hoặc cán nền chống thấm thật tốt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *