Câu hỏi 113: Chiều cao tối thiểu khi làm nhà nuôi chim yến bằngthùng Container là bao nhiêu?

Trả lời:

–  Tùy vào điều kiện miếng đất có giáp sông, ao hồ, ruộng hay cây cao như thế nào thì điều chỉnh cho phù họp để khi chim yến tiếp cận nhà không bị vướng là được.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *